MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

Zaken doen met de retail

MPS, bindende schakel tussen productie, handel én retail

MPS verstrekt aan alle schakels in de versketen gespecialiseerde informatie. Aan kwekers maar ook aan handelaren en retailers zodat zij weten wat er speelt en hoe zij hier op in kunnen spelen in de markt. Hiervoor heeft MPS een handelsportaal ontwikkeld, de MPS-Trade Portal. De vraag naar gecertificeerde producten speelt hierbij een centrale rol waardoor MPS de bindende schakel is tussen productie en retailers.

Nu duurzaamheid een vaste plaats heeft ingenomen in de sierteeltketen gaan de ontwikkelingen van duurzame certificering ook snel. Ook grootwinkelbedrijven ontwikkelen hun duurzaamheidseisen waardoor er continu veel van alle partijen wordt gevraagd om duurzame innovaties te verwezenlijken. MPS is vaak initiator, maar doet ook mee aan internationale initiatieven van derden. Zo is MPS betrokken bij het Floriculture Sustainable Initiative (FSI) dat als doelstelling heeft dat 90% van alle bloemen en planten die in 2020 verhandeld worden duurzaam geproduceerd moeten zijn.

MPS is mede-initiatiefnemer van MPS-ProductProof. Dit is een innovatietraject om tot productgaranties te komen. Een koper krijgt dan de garantie welke werkzame stoffen in het product zitten en welke dus niet. In 2016 zijn er al meer dan 50 kwekers actief in de pilot en ook de belangstelling van handel en retailers neemt toe.

remcoretailkleinMeer informatie?

Neem dan contact op met Remco Jansen, Commercial manager

Klik op mijn foto voor een introductie.

email r.jansen@my-mps.com

telefoonnummer 06 - 51 274 001

U kunt ook onze internationale coordinatoren contacten 

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar