MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

UO-registratie

Sinds 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit van kracht voor glastuinbouwbedrijven. Dit houdt in dat er jaarlijks een UO rapportage aangeleverd moet worden. Deze UO rapportage omvat gegevens omtrent metingen, registratie en rapportage van lozingen van meststoffen.
MPS kan de UO registratie voor u verzorgen.
Als u MPS-ABC deelnemer bent, hoeft u alleen nog maar een aanvullende UO module te registreren.
U kunt ook zonder MPS deelname, de UO registratie via MPS laten verlopen.
MPS is al jarenlang de grootste dienstenverlener in Nederland op het gebied van UO rapportages. We onderhouden nauw contact met de Nederlandse overheid en bevoegd gezag, zodat we u altijd goed van dienst kunnen zijn.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de UO registratie via MPS en de daarbij behorende kosten, kunt u van maandag tot vrijdag (8 -17u) contact opnemen met het MPS-Serviceteam via info@my-mps.com of telefonisch via 0174 615 715

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar