MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

Producent

Vandaag de dag krijgt u als producent van bloemen, planten, groenten en fruit steeds vaker te maken met de strenge eisen van retailers. Alle producten die de keten in gaan moeten geregistreerd of gecertificeerd zijn. Maar ook handelaren ontkomen er niet aan om hun bedrijf te certificeren. Transparantie is hierbij het sleutelwoord.

Inzicht en grip

Het certificeren van uw bedrijf kost u enige tijd en moeite, maar biedt u bijzonder veel voordelen. Registratie geeft u niet alleen inzicht, maar ook grip op uw bedrijfsprocessen. Daarnaast werken klanten bij voorkeur samen met bedrijven waarbij de milieu-, kwaliteits- en sociale aspecten genoeg aandacht krijgen. Een certificaat levert u dus ook een beter imago op. MPS begeleidt u graag bij het maken van deze kwaliteitsslag. Klik hier om met de bedrijfsnaam of het MPS registratienummer bedrijven op te zoeken die gecertificeerd zijn.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar