MPS: More Profitable Sustainability

banner website


Organisatie

Directie

Sinds 2016 is Yolande van den Boom Algemeen Directeur van MPS.
De dagelijkse leiding is in handen van Yolande van den Boom (algemene leiding), Jacques Wolbert (Directeur MPS-ECAS) en Harold Beek (Adjunct Directeur).

Bestuur

De Stichting MPS heeft een bestuur bestaande uit zeven personen.
Het bestuur heeft als hoofddoel duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) binnen de sector te ontwikkelen en te stimuleren om hierdoor het imago van de tuinbouwsector te verbeteren. Hiervoor worden instrumenten / labels ontwikkeld, op het gebied van:

 • registratie
 • certificatie
 • en overige dienstverlening

Deze instrumenten/labels worden afgestemd op de marktpraktijk van milieunormen, arbeids- en sociale omstandigheden en kwaliteitssystemen. De onafhankelijke Raad voor Accreditatie houdt toezicht op de activiteiten van MPS, als officieel geaccrediteerde instelling. Deskundigheid en onafhankelijkheid zijn hierbij de belangrijkste parameters.

De bestuursleden zijn:

 • G. Ravensbergen (onafhankelijk voorzitter)
 • G. Kok en F. Olthof (Royal FloraHolland)
 • R. Paauwe (LTO Glaskracht)
 • N. Koomen (onafhankelijk lid /uitgangsmateriaal)
 • J. Roelofs (onafhankelijk lid / internationaal)
 • M. Mesken (VGB / Handel)

De algemeen directeur van MPS neemt deel aan de bestuursvergaderingen maar heeft geen stemrecht.

College van Belanghebbenden

Het College van Belanghebbenden (CvB) is het adviesorgaan van het bestuur van MPS.
Het adviseert over de ontwikkeling van het beleid, de eisen van de inhoud en het functioneren en het waarborgen van de betrouwbaarheid (via audits) van de certificatieschema's. Tevens staat zij voor het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de acceptatie van certificatieschema's.

Het primaire doel van het CvB is het functioneren van de certificatieschema's te begeleiden en de onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid te waarborgen.
Hiertoe zijn waar mogelijk alle betrokken partijen (belanghebbenden) in de keten van sierteeltproducten en certificatie vertegenwoordigd in het CvB.

De collegeleden zijn:

 • G. Franke (VBN) (afzet, voorzitter)
 • A. Saverwyns (Saverwyns) (buitenland)
 • G. Meis (LTO NoordGlaskracht) (sierteelt en groenten)
 • B.W. Knol (LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten)
 • J. van Ruiten (Naktuinbouw) (uitgangsmateriaal)
 • Vacant (handel)
 • Vacant (retail/detail)
 • J. Nienhuis (Nienhuis) (onderzoek)
 • L. Oprel (LNV – DAK) Ministerie van Economische Zaken
 • J. Brandenburg (FNV)
 • G. Kuneman (CLM Onderzoek en Advies BV) (milieu)

 

College van Deskundigen

 Voor MPS is het van groot belang om onafhankelijk, onpartijdig en objectief haar werk te kunnen doen. Om dat te realiseren en te bewaken heeft MPS-ECAS het College van Deskundigen (CvD) ingesteld.
Lees meer informatie over het college van deskundigen.