MPS: More Profitable Sustainability

banner website


Missie & Visie

Missie

MPS zorgt voor profilering van de gehele Internationale tuinbouwsector. Dit doet MPS door het aantoonbaar maken van duurzaamheid en kwaliteit en het leveren van impulsen tot verbetering.

Visie

Voor het realiseren van deze missie heeft MPS ervoor gekozen om MPS-certificaten, gerelateerde data en communicatie te gebruiken.

In deze communicatie wordt benadrukt dat de tuinbouwsector toonaangevend is op het gebied van duurzaamheid. MPS wordt geprofileerd als marktleider op het gebied van MVO-certificeringen. MPS toont door effectieve benchmarking aan dat haar certificaten (meer dan) gelijkwaardig zijn aan andere certificaten.

Het is daarnaast van groot belang dat MPS certificaten innovatief zijn. Klanten kunnen hierdoor op hun beurt meer toegevoegde waarde bieden. De internationaal opererende tuinbouwsector geeft aan dat de meeste toegevoegde waarde zit in de acceptatie van een certificatieschema als internationale standaard.

De MPS certificaten zijn er allemaal op gericht dat zij een bijdrage leveren aan het implementeren van duurzaamheid en MVO op de gecertificeerde bedrijven. Door de verbruiksregistratie binnen MPS- ABC beschikt MPS over een enorme database van onschatbare waarde voor de tuinbouwsector. MPS-ABC voorziet gecertificeerde bedrijven van rapportages, monitoring- en management tools.