MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

Missie

De MPS-Groep faciliteert wereldwijd tuinbouwondernemers in hun ambitie milieuneutraal, met respect voor mens en natuur te werken en in de toekomst zelfs natuurwaarde toe te voegen. Zij vinden bij de MPS-Groep een totaalpakket om kwaliteit en duurzaamheid transparant te maken, te meten en te bewijzen.

MPS ontwikkelt hiervoor geavanceerde geautomatiseerde processen en innovatieve certificatieschema’s. MPS-ECAS voert onafhankelijke audits uit en kent voor de tuinbouw relevante certificaten toe op alle schakels binnen de keten. Door onze sectorkennis proactief te delen, ondernemers te stimuleren, de sector te adviseren en partijen met elkaar te verbinden, versnellen we het duurzaamheidsdenken en –handelen van ondernemers. Daarmee dragen we actief bij aan een betere wereld en een gezond en gelukkig leven van mensen.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar