MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

Historie

MPS ging in 1993 van start als Milieu Project Sierteelt in de regio Westland. Verschillende werkgroepen, bestaande uit kwekers, voorlichters en onderzoekers, legden samen de basis voor het huidige MPS-systeem. Door per gewas de normen vast te stellen in een certificeringsschema, kon de milieubelasting omlaag en werkte de sierteeltsector aan een positiever imago.

MPS krijgt landelijk bereik

Dat de betrokkenheid van kwekers groot was, bleek wel toen MPS in februari 1995 landelijk bereik kreeg. Alle Nederlandse bloemenveilingen, LTO Nederland en LTO Glastuinbouw sloten zich aan bij de stichting. En direct nam het aantal aanmeldingen van kwekers buiten het Westland toe. In januari 2007 fuseerde MPS met ECAS B.V., een organisatie gespecialiseerd in het certificeren van bedrijven in de AGF-sector.

Bewustwording

Met de oprichting van MPS werd in de sierteeltsector de eerste stap gezet naar meer marktgericht en duurzaam ondernemen. En die ontwikkeling is nog altijd actueel. Supermarkten zijn zich steeds meer bewust van de risico's bij de verkoop van bloemen en planten. Inkopers geven de voorkeur aan gecertificeerde bedrijven en verwachten daarbij openheid over de herkomst van het product.

Certificaat maakt verschil

De ondernemer merkte al snel dat hij met een certificaat het verschil kon maken. Daarom biedt MPS, naast een milieukeurmerk, sinds 1997 aanvullende certificaten aan waarbij de kwaliteitszorg en het sociale aspect binnen de onderneming centraal staan. Ook startte de stichting zelf met het certificeren van bedrijven. Werkzaamheden die later zijn ondergebracht bij MPS-ECAS.

Inmiddels is MPS actief in meer dan 44 landen, voor ongeveer 4.000 deelnemende ondernemers in de verssector.
In 2005 werd het 20 jarig jubileum gevierd met onder andere een symposium voor de internationale horti sector.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar