MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

Imidaclopridhoudende gewasbeschermingsmiddelen zoals Admire hebben op het Wettelijke Gebruiksvoorschrift (WG) aanvullende eisen staan. Voldoen aan de zuiveringsplicht, die sinds 1 januari 2018 geldt op basis van het Activiteitenbesluit, is voor gebruik in de glastuinbouw niet toereikend.

Het WG geeft twee opties, namelijk:

  1. Toepassing in een kas zonder lozing, aan te tonen middels een certificaat.
  2. Voorafgaand aan lozing zuiveren met een zuiveringsrendement van tenminste 99,5% voor imidacloprid als er drainwater, drainagewater en/of filterspoelwater uit de kas wordt geloosd. De zuiveringsinstallatie moet daadwerkelijk in gebruik zijn en adequaat worden onderhouden, e.e.a. aan te tonen middels een certificaat.

 

Vanaf eind 2017 was het al mogelijk om de aanwezigheid, het gebruik en het onderhoud van de installatie met een zuiveringsrendement van tenminste 99,5% voor imidacloprid te laten certificeren. Vanaf 1 juli is het ook mogelijk om de nul-lozing te laten certificeren. Uitgangspunt bij deze certificering is het bezoekverslag van bevoegd gezag waarin wordt aangegeven dat nul-lozing door de ondernemer aannemelijk is gemaakt. De bewijsvoering daartoe kan een ondernemer zelf opstellen of uitbesteden aan een adviesbureau. Als leidraad voor de bewijsvoering kan de Aanpak aantonen nul-lozing worden gebruikt, die door het bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord is vastgesteld.

Het benodigde certificeringsschema is getest middels een proefaudit in het bijzijn van een afvaardiging van het Ctgb (College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Na het doorvoeren van enkele aanpassingen heeft het Ctgb aangegeven dat de certificering “voldoet aan de eisen voor nul-lozing zoals gesteld in het WG van middelen op basis van imidacloprid”. De certificerende instantie is MPS-ECAS.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar