MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

GASA Group GmbH en MPS bouwen aan duurzame toekomst

Duitsland is als een van de belangrijkste handelspartners van Nederland een enorme groeimarkt als het gaat om duurzaamheidscertificering. Sinds 2010 werkt MPS samen met de GASA Group Germany GmbH uit Kevelaar. Zij bouwen aan een gezamenlijke duurzame toekomst, die past in de strategische ontwikkeling van beide partijen. GASA Duitsland is onderdeel van de internationale GASA Group, waarvan het hoofdkantoor in het Deense Odense is gevestigd. De GASA groep is één van de grootste Europese plantenhandelaren, heeft 400 medewerkers en een aantal internationale vestigingen, waaronder in Duitsland.

Als handelaar is het voor GASA belangrijk om duurzame ontwikkelingen in de markt te kennen en te kunnen delen met aan de ene kant de kwekers en telers en aan de andere kant consumenten, om hen te informeren over de mate waarin producten duurzaam zijn geproduceerd. GASA ziet al een aantal jaren dat vooral Scandinavische supermarkten, bloemisterijketens en/of tuincentra in Midden en Zuid Europa op zoek zijn naar specifieke productkennis op het gebied van duurzaamheid binnen een gesloten productieketen. MPS-ABC geeft hier invulling aan. Als een wereldwijde standaard voor verduurzaming borgt, meet en maakt ze inzichtelijk in welke mate ‘groene‘ producten duurzaam worden geproduceerd.

GASA
(Foto: Allegra Meyer-Piening (GASA) en Georg Münster)

GASA en MPS hebben gezamenlijk nog een belangrijke strategie. Zij zien zichzelf als een organisatie die wereldwijd en binnen de gehele keten verbindingen tot stand wil brengen tussen partijen die zich bezig houden met duurzame productie en handel in duurzame producten. Kwekers, telers, retail (handel) en de eindconsument zijn allemaal actief op dat speelveld en staan met elkaar in verbinding.

Rondom IPM, de internationale beurs voor planten in Essen zijn dit jaar concrete stappen gezet. GASA en MPS hebben een gezamenlijke thema avond rondom duurzaamheid georganiseerd. Op deze avond waren naast beide initiatiefnemers zo’n 200 geïnteresseerden aanwezig. Klanten als Blume 2000 en Intratuin deelden met hen hun visie op duurzaamheid.

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Sinds deze bijeenkomst zijn een aantal nieuwe Duitse kwekers deel gaan nemen aan MPS. Eén van hen is Georg Münster (zie foto). Dit bedrijf was al Global GAP gecertificeerd, maar kiest er voor om over te stappen naar MPS. Zij waarderen de MPS-kennis, informatie en controles, voor hen is MPS-ABC een compleet certificatieschema. Met MPS-ABC kan GASA haar prestaties op gebied van milieu met betrekking tot gebruik van meststof, gewasbeschermingsmiddelen, energie, water en afval beter borgen.

Ook Heinz Wustmans, één van de eerste MPS-leveranciers aan GASA, geeft aan dat ‘MPS-ABC een geloofwaardig en gebruiksvriendelijk certificatieschema is met uitstekende controles en hij spreekt waardering uit voor het feit dat MPS een wereldwijd geaccepteerde standaard in de markt is‘. Ook de persoonlijke relatie met MPS wordt door Wustmans genoemd als constructief in de samenwerking.

Wilt u meer informatie over de positie van MPS in Duitsland of over de specifieke samenwerking tussen GASA en MPS, neem dan contact op met Remco Jansen, Email: r.jansen@my-mps.com. Of bel met MPS Service & Support +31 174 615715.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar