MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

Het nieuwe uniforme MPS-vignet is op 23 augustus, tijdens de 35e editie van het Plantarium, de vakbeurs voor de boomkwekerij, geïntroduceerd. Dat heeft plaatsgevonden in de stand van MPS, de toonaangevende, wereldwijde organisatie voor duurzaamheidscertificering. Een nieuw uniform vignet, dat kwekers in de gelegenheid stelt om met consumenten te communiceren over duurzaamheid van sierteelt producten. De introductie van het MPS-vignet wordt ondersteund door de ingebruikname van een interactieve platform: www.volgjebloemofplant.nl. Hierop kan de consument met behulp van het unieke MPS-nummer dat vermeld staat in het MPS-vignet, op het platform ontdekken bij welke kweker de bloemen of planten vandaan komen en zich informeren over hoe duurzaam een product tot stand is gekomen.

Initiatief en verantwoordelijkheid

In de sierteelt zijn duurzaamheid en transparantie belangrijke begrippen. MPS heeft als toonaangevende speler op het gebied van duurzaamheidscertificering nu het initiatief en haar verantwoordelijkheid genomen. Zij gaat werken aan eenheid in de hoeveelheid MPS-vignetten en logo’s die door kwekers worden gebruikt om de duurzaamheid van hun producten te tonen. In het verleden zette MPS een aantal verschillende vignetten in de markt, maar vanaf 23 augustus 2017 kunnen alle kwekers die gecertificeerd zijn voor MPS-ABC, MPS-GAP, MPS-SQ, MPS-Q(ualitree) en/of voldoen aan de eisen van MPS-ProductProof, gebruik maken van het nieuwe uniforme MPS-vignet met daarin een uniek MPS-nummer dat consumenten zicht biedt op duurzaamheid van de sierteelt.

Een MPS-vignet

Eén uniform MPS-vignet komt in de plaats van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die op dit moment in de sierteeltsector worden gebruikt. In combinatie met een interactief platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het nieuwe MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven en biedt het de consument transparantie. Het faciliteert de kweker om de consument te laten zien hoe duurzaam zijn product is geteeld.
De oude vignetten mogen t/m 2018 gebruikt worden. Vanaf 1/1/2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.
Voor duurzame investeringsgoederen, zoals belettering op rijdend materiaal is de overgangsperiode 3 jaar.

Duurzame sierteelt sector

Duurzaamheid zegt iets over de manier waarop je vandaag de dag leeft en produceert, waarbij je rekening houdt met datgene wat van belang is voor toekomstige generaties. De groene sector, waartoe de sierteelt behoort, werkt op deze manier en is bij uitstek een sector die meer natuurwaarde zou moeten creëren dan ze verbruikt. Consumenten vragen hier om en willen zich hierover op een toegankelijke manier kunnen informeren. Met het uniforme MPS-vignet en het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl levert MPS hieraan een substantiële bijdrage.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar