MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS Nieuws

*|MC:SUBJECT|*
Schemawijzigingen MPS-ABC en vernieuwde verbruiksregistratie: wat gaat er veranderen?
Vijfdelige videoserie over alle wijzigingen
 
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook in de tuinbouwsector. De markt en maatschappij zijn aan het veranderen en MPS verandert mee. 

Dit heeft tot gevolg dat er wijzigingen plaatsvinden in het certificatieschema van MPS-ABC. Eind 2019 wordt het vernieuwde MPS-ABC certificatieschema gepubliceerd op onze website en eind 2020 wordt het nieuwe schema van kracht. Via verschillende communicatiekanalen worden onze deelnemers op de hoogte gehouden. Daarnaast leggen we alles uit in een vijfdelige videoserie. In deze MPS-Nieuwsflits deel 1!
MPS deelnemers winnen Dutch Flower Awards 2019
Ter Laak Orchids en Van der Lugt Lisianthus, beide MPS gecertificeerd, hebben tijdens de RFH Trade Fair de Dutch Flower Awards ontvangen. Het thema van deze awards was ‘Duurzame Relatie’. Ter Laak Orchids ontving de award in de categorie ‘Planten’ en Van der Lugt Lisianthus is uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘Snijbloemen’. 

Beide bedrijven zijn MPS gecertificeerd: Ter Laak Orchids heeft MPS-ABC, MPS-GAP, MPS-ProductProof, MPS-Quality en MPS-SQ. Van der Lugt Lisianthus is MPS-ABC gecertificeerd. Van harte gefeliciteerd Ter Laak Orchids en Van der Lugt Lisianthus!
Diverse bedrijven ontvangen certificaat tijdens IFTF en RFH Trade Fair
 
MPS en MPS-ECAS hebben drie certificaten uitgereikt aan bedrijven tijdens de International Floriculture Trade Fair (IFTF) en de Royal FloraHolland Trade Fair. Op de RFH Trade Fair reikte Ruud van den Akker, auditor bij MPS-ECAS, het certificaat GLOBALG.A.P. Chain of Custody uit aan Colours of Nature. Een bedrijf dat naar eigen zeggen de meest milieuvriendelijke gerbera ter wereld teelt. 
Met de klok mee: Agrita, Soex Flora en Colours of Nature
Soex Flora, een snijbloemenproducent, ontving tijdens de IFTF als eerste bedrijf in India het MPS-GAP certificaat. Ten slotte maakte Raymond Scheepens, commercial manager bij MPS, het bedrijf Agrita blij tijdens de RFH Trade Fair met hun MPS-ABC certificaat. Het bedrijf heeft dertien periodes geregistreerd en de initiële audit met goed gevolg afgesloten en ontvangt daarmee hun eerste kwalificatie die meteen A+ is. Het bedrijf kweekt uitgangsmateriaal voor potplantenkwekers en probeert door duurzaam te telen in te spelen op de wens van de klant. Gefeliciteerd met het behalen van jullie certificaat!
Bedrijf in Beeld: Sher Ethiopia
 
Het is de grootste rozenkweker ter wereld en elke dag worden er drie miljoen rozen verwerkt die op een duurzame manier zijn geteeld. Gelegen in Ziway, Ethiopië, beslaat Sher Ethiopia een gebied ter grootte van 1200 voetbalvelden. Om verduurzaming verder te integreren in de bedrijfsvoering werkt het bedrijf samen met onder andere the Floriculture Sustainability Initiative (FSI). “We willen voorlopen op het gebied van duurzaamheid en samenwerken is daarbij belangrijk,” vertelt Frans Kuipers, adviseur bij Sher Ethiopia.
The Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is samen met onder andere MPS en Sher Ethiopia op weg naar ‘FSI2020’. FSI heeft als doel dat in dat jaar negentig procent van de bloemen en planten duurzaam wordt geproduceerd. Na 2020 wordt 'Credible Record Keeping' binnen FSI een harde eis. Hierdoor wordt de milieu-impact van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen transparant gemaakt en verlaagt. Met MPS-ABC voldoen deelnemers nu al aan deze eis. Sher Ethiopia heeft een MPS-A status en is daarnaast al bijna tien jaar MPS-GAP en MPS-SQ gecertificeerd.
 
Vissen als bewijs
“Dat we al langere tijd MPS-A scoren heeft te maken met dat we zo veel mogelijk op een natuurlijke manier telen. We gebruiken weinig gewasbeschermingsmiddelen en zetten zo veel mogelijk biologische bestrijders in,” zegt Kuipers. “Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, dus ook als je je marktaandeel wilt behouden is het belangrijk dat je meebeweegt. Naast onze samenwerking met FSI hebben we ook het IMVO-convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over verantwoorde internationale productie van siergewassen. We geloven dat gezamenlijke afspraken bijdragen aan een duurzame sierteeltketen.”
Een van de innovaties die zorgt voor duurzamere geproduceerde rozen zijn de wetlands. “Dit is een watersysteem dat speciaal is ontwikkeld voor het hergebruik van water door de Wageningen University on Research (WUR).” Water dat normaal wegspoelt, wordt gezuiverd door de wortels van rietplanten. Als laatste stap komt het water uiteindelijk in een bassin waarin ook vissen zwemmen. Levende vissen zijn het bewijs dat het water schoon is. Kuipers: “Het door de wetlands gezuiverde water gebruiken we vervolgens om de rozen water te geven. Door de wetlands stroomt er bovendien geen vervuild water naar de omgeving.” Met de omgeving is Sher Ethiopia sowieso bewust bezig, vertelt Leen van Driel, auditor bij MPS-ECAS. “In augustus dit jaar ben ik voor een audit op bezoek geweest bij de kwekerij. Er zijn veel bomen geplant, wanneer je over het terrein loopt valt het op hoe groen het er is.” 

Slapen, voetballen, inpakken
Zeventig verschillende soorten rozen worden er gekweekt bij Sher Ethiopia. Want, vertelt Kuipers: “Duitsers hebben bijvoorbeeld een hele andere smaak dan Denen.” Rozen kweken is niet het enige waarmee Sher Ethiopia zich bezighoudt in Ethiopië. In 2008 heeft Sher Ethiopia een sportcomplex gebouwd voor de bevolking van Ziway. “Veel van onze inpakkers voetballen ’s middags, gaan daarna inpakken en na het inpakken gaan ze naar bed. Er zijn tientallen teams en we hebben zelfs een interne competitie.”

Er zijn ook zaken waar Sher Ethiopia tegenaan loopt in Ethiopië. “Er is een voortdurende discussie over living wage. Wij geloven dat sociale voorzieningen minstens zo belangrijk zijn. Zo is er een ziekenhuis, kerk en een school op het terrein waar ook mensen die niet bij het bedrijf werken gebruik van mogen maken. Met de school zijn we klein begonnen, maar inmiddels telt de school meer dan 6000 kinderen. De lessen zijn gratis en worden gegeven door leraren uit Ethiopië,” zegt Kuipers. “Wij geloven dat wat je rechts geeft, je links terugkrijgt. Als je maar goed bent voor je mensen.”
Wijziging algemene voorwaarden en certificatiereglement
Om het voor u als klant zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we ons certificatiereglement en onze algemene voorwaarden vereenvoudigd. Alle wijzigingen zijn goedgekeurd door ons College van Deskundigen. Dit betekent het volgende voor u:
  • Vanaf 1 januari 2020 worden alle bestaande certificatie-overeenkomsten omgezet naar overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Alle nieuwe klanten ontvangen vanaf dat moment ook een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn opzegbaar met inachtneming van een termijn van ten minste twee maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.
  • De bepaling dat binnen sommige certificatieschema’s de eigenaar van het betreffende certificatieschema auditrapporten kan opvragen, is nu integraal opgenomen in het certificatiereglement van MPS-ECAS.
  • Het moment van het sluiten en aangaan van de overeenkomst is verduidelijkt.
Op onze website kunt u alle documenten raadplegen. De nieuwe voorwaarden en documenten gelden vanaf 1 januari 2020.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben dan kunt u contact opnemen met MPS-Service & Support, bereikbaar via +31(0)174 615 715 of info@my-mps.com
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
Bekijk hier onze vacatures en
volg ons op LinkedIn!

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits, kunt u contact opnemen met Service & Support.

T +31 (0)174 615 715
E info@my-mps.com

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2019 MPS, alle rechten voorbehouden.

 

 

*|MC:SUBJECT|*

 

 

Samenwerken voor duurzaamheid
 
MPS heeft de ambitie een bijdrage te leveren de wereldwijde sierteeltsector verder te verduurzamen, bijvoorbeeld door de milieu-impact van onder andere gewasbeschermingsmiddelen ketenbreed te verlagen. Om dit mogelijk te maken werken wij samen met veel verschillende partijen.

Het internationale duurzaamheidsnetwerk van FSI groeit snel, en ook andere (nationale) duurzaamheids- initiatieven zoals IMVO, waarbij de overheid een prominente rol speelt, groeien.  Steeds meer partners door de gehele sierteelt keten heen sluiten aan omdat ze zien dat ze  gezamenlijk verder komen. MPS ondersteunt door middel van kennis en tools de ambitie van de sector. 

In deze MPS-Nieuwsflits kunt u meer lezen over onze samenwerking met FSI, en blikken we vooruit op innovaties van ons schema MPS-ABC en de vernieuwde verbruiksregistratie. 

Yolande van den Boom, CEO MPS-Groep
FSI Chain Transparency Project
De redactie van de MPS-Nieuwsflits hield een interview met twee leden van het MPS-projectteam over de rol van MPS en het doel van het project.

FSI en MPS
Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is een duurzaamheids-netwerkorganisatie waarin (inter)nationale ketenpartijen (veredelaars, teeltbedrijven, handelsbedrijven, retail, branchorganisaties en certificatieschema-eigenaren) en NGO’s samenwerken aan een duurzamere sierteeltsector. MPS is hierbij betrokken omdat ze de ambitie heeft de milieu-impact ketenbreed te helpen verlagen. Ook brengt FSI partijen met elkaar in verbinding om zo te werken aan het transparant maken van verduurzaming. Harold Beek, Deputy Director bij MPS: "Een van de grootste winsten van FSI is de samenwerking met (keten)partijen. Partijen zitten continu, in wisselende samenstelling, met elkaar om tafel om de voortgang te bespreken en te versnellen." De doelstelling van FSI is dat in 2020 negentig procent van de door de leden verhandelde producten duurzaam worden ingekocht en verhandeld.
Projectteam MPS: Remco Jansen, Harold Beek, Anja Kodde en Luisa Mealha-Stigter
In het project Chain Transparency, dat MPS sinds 2017 met FSI uitvoert, staan transparantie in de keten van het middelengebruik centraal. “MPS werkt aan een aantal zaken die passen in het grotere geheel van duurzaamheidsinstrumenten,” zegt Remco Jansen, Commercieel manager bij MPS. Hierbij kan gedacht worden aan innovatieve tools en certificatieschema's.

Een belangrijk doel van het project is dat de totale milieubelasting omlaag gaat. “Dit bereiken we door veel samen te werken met kennisinstituten als Proeftuin Zwaagdijk en bijvoorbeeld een IPM project met Koppert Biologicals,” zegt Beek. “De resultaten leveren kennis op en vanuit die kennis kunnen oplossingen ontwikkeld worden door organisaties als MPS.”

Bij de tools die MPS ontwikkeld (op basis van samenwerking met stakeholders en het (mee)werken aan onderzoeken als Chain Transparancy) kan men denken aan tools die duurzaamheidsinspanningen meetbaar maken (zoals de Milieu Impact Indicator Gewasbeschermingsmiddelen; MPS-MIND) en managementtools. Beek: "Een voorbeeld van een managementtool is bijvoorbeeld onze betrokkenheid bij het ontwikkelen van een IPM (Integated Pest Management) strategietool in samenwerking met de Club van 100 en PPS TKI; en hierbij ook een methode te ontwikkelen om IPM meetbaar te maken. We gebruiken hiervoor ook kennis uit andere projecten, zoals het Chain Transparancy project; we verbinden zaken met elkaar om tot duurzaamheidsoplossingen te komen. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van MPS-MIND". 

“In de markt zie je een verschuiving op macroniveau naar instrumenten die helpen verduurzamen. De MPS-certificatieschema's en tools zijn een middel om duurzaamheidsinspanningen inzichtelijk en betrouwbaar te maken. Dus van puur certificeren naar het meten van duurzaamheidsinspanningen. ,” zegt Remco Jansen.
Centraal binnen het project Chain Transparency staat het monitoren van de ketens van  zeven sierteeltproducten (Chrysant, Kalanchoe, Anthurium, Potphaelonopsis, Lavendel, Miltonia en Dendrobium) over een periode van drie jaar. De keten van uitgangsmateriaal tot eindproduct wordt gevolgd en tijdens verschillende stadia in de keten worden monsternamen gedaan. Het gaat hier om stek, beworteling en afkweek. Hierdoor wordt er inzicht verschaft over de milieu-impact door de gehele keten, met name het effect van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens Beek moet er meer kennis ontwikkeld worden om te zorgen dat er een reductie van middelengebruik en residu plaatsvindt, en dat aan de markt-eisen voldaan wordt. Hier wordt ketenbreed naar gekeken, dus het kan zo zijn dat in een deel van de keten meer gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet, maar in zijn geheel minder.
 
Jansen vult aan: “Naast kennis moet er ook bewustwording gecreëerd worden. Binnen het Chain Transparency project focussen we met name op werelddelen als Afrika en Midden-Amerika, omdat daar veel stek vandaan komt. De kweker van het eindproduct moet zich realiseren dat hij het niet alleen kan. Er zijn indirecte invloeden waar hij mee te maken heeft en er zijn keteninvloeden. Daarmee komen we weer terug bij het belang van samenwerking!”
MPS en FSI in Centraal-Amerika

Van 16 tot en met 25 september waren FSI en MPS gezamenlijk in Centraal-Amerika (Costa Rica, Guatemala en Nicaragua). 

Het bezoek vond plaats vanuit het project Chain Transparency waarbij gekeken wordt naar ketenoplossingen op het gebied van duurzaamheid. Ook werden lokale kwekers, exporteurs en relevante stakeholders geïnformeerd over marktontwikkelingen, en werden de wereldwijde ontwikkelingen en eisen op het gebied van duurzaamheid toegelicht.
Tijdens de bijeenkomsten in Midden-Amerika werd dit interview met Marcel Zandvliet (Director Marketing/CSR Dutch Flower Group) getoond.
Gedurende de reis zijn diverse kwekers bezocht in Costa Rica, Guatemala en Nicaragua. Tijdens alle bezoeken is met eigen ogen gezien hoe de kwekers zich inspannen om te voldoen aan de ambities van FSI en de eisen met betrekking tot certificatie die vanuit de markt spelen. Ook kwam naar voren hoe toegewerkt wordt naar het verder verbeteren van de footprint, de kwalificaties voor MPS-ABC en het voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld MPS-GAP. Denk hierbij aan de implementatie van zonnepanelen, het opvangen van regenwater en het installeren van bio-beds.
Antigua Flowers/Fides Guatemala
Las Limas, Ball Horticultural
In zowel Costa Rica als Guatemala zijn in samenwerking met  FSI en lokale partners seminars georganiseerd waar aanwezige kwekers geïnformeerd zijn over gezamenlijke projecten die lopen. In Costa Rica werd het seminar georganiseerd bij Orange Plaza in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in San Jose. In Guatemala werd het seminar georganiseerd in samenwerking met Agexport. Bij beide seminars waren ruim 35 kwekers aanwezig. Naast de presentatie door zowel FSI en MPS werd er actief gediscussieerd over drie thema’s: traceerbaarheid, klanteisen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit de kwekers is waardevolle informatie ontvangen welke gebruikt zal worden in het project Chain Transparency.
Kick-off seminar, Dutch Embassy’s Orange Plaza in San Jose, Costa Rica
FSI/MPS seminar, Agexport in Guatemala
Salon du végétal in Nantes
Rondetafel meeting over IPM-acceptatie in de markt
MPS en Excellende Végétale/VAL'HOR hebben tijdens de Salan du Végétale een meeting georganiseerd over de acceptatie van (IPM) Integrated Pest Management door de markt. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het ministerie van landbouw in Frankrijk, retail, handel en kwekers. Kern van de meeting was het probleem dat kopers producten afwijzen wegens 'gebrekkige kwaliteit', door enkele sporen van bijvoorbeeld nuttige insecten. Conclusie is dat er onderzoek moet plaatsvinden naar wat consumenten accepteren als 'schadedrempel'. Daarnaast is er behoefte aan training en vebeterede communciatie op het gebied van IPM.
Marie-Francoise Petitjean
Coördinator MPS Frankrijk
MPS aanwezig tijdens meeting 'Good Agricultural Practices'
Afgelopen week vond in Valencia (Spanje) een meeting over 'Good Agricultural Practices'plaats. Het initiatief hiertoe was genomen door ASFPlant, de vereniging van potplantenproducenten uit de provincie Valencia.

In de ochtend werd gesproken over Good Agricultural and Hygienic Practicse in de sierteelt, gevolgd door hoe essentieel het is gewasregistratie goed op orde te hebben. 's Middags gaf René Rombouts (Foto, Coördinator MPS Spanje en Portugal) een presentatie over de verschillen tussen MPS-GAP en GLOBALG.A.P., daarbij refererend aan o.a. de FSI2020 eisen.
De ketenpartijen die de FSI2020 doelstellingen onderschrijven verwachten  dat vanaf 2021 de kwekers aan credible recordkeeping moeten voldoen, iets wat met MPS-ABC certificering nú al uitstekend afgedekt is. Het aantal sierteelt bedrijven in Spanje die MPS-ABC en MPS-GAP gecertificeerd zijn laten een duidelijke groei zien. Momenteel gaat het om 135 bedrijven. 
Schemawijzigingen MPS-ABC en vernieuwde verbruiksregistratie
 
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook in de tuinbouwsector. De markt en maatschappij zijn aan het veranderen en MPS verandert mee. 

Dit heeft tot gevolg dat er wijzigingen plaatsvinden in het certificatieschema van MPS-ABC. Eind 2019 wordt het vernieuwde MPS-ABC certificatieschema gepubliceerd op onze website en eind 2020 wordt het nieuwe schema van kracht. Als gevolg van deze wijzigingen wordt de registratieomgeving aangepast en de deelnemers worden vanaf begin 2020 gefaseerd overgezet. Deelnemers aan MPS-ABC zijn inmiddels geïnformeerd over de aankomende wijzigingen.

De belangrijkste veranderingen op een rij:
- Registratie per toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen wordt verplicht. 
- Eisen met betrekking tot inkoop van uitgangsmaterialen en bijkoop worden aangescherpt, waardoor de keten verder wordt gesloten.
- Registreren met terugwerkende kracht wordt moeilijker. 
- Er wordt actiever gecontroleerd op wettelijke toelating gewasbeschermingsmiddelen per land.

Deelnemers worden via de MPS-Nieuwsflits en e-mail op de hoogte gehouden.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met: 
Service & Support
T +31 (0)174 615 715
E info@my-mps.com
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
Bekijk hier onze vacatures en
volg ons op LinkedIn!

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits, kunt u contact opnemen met Service & Support.

T +31 (0)174 615 715
E info@my-mps.com

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

 
 
LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2019 MPS, alle rechten voorbehouden.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar