MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS Nieuws

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

De tuinbouwsector, de markt en de consument veranderen in een hoog tempo. Nieuwe teelttechnieken, andere toepassing van gewasbeschermings-middelen en een consument die steeds vaker vraagt naar duurzame producten. MPS wil blijven aansluiten op de behoeften en wensen van klanten en de markt. Om dit ook in de toekomst goed te kunnen doen zet MPS in op innovatie van al haar producten en diensten; we zijn onder andere druk bezig met onze ICT toepassingen en nieuwe online- en realtime- tools. Ook de ontwikkeling van MPS-ABC versie 2019 is in volle gang.
We leggen nóg meer nadruk op de dialoog met onze klanten en stakeholders. Daarom vinden er deze maand weer twee nieuwe bijeenkomsten plaats van het MPS-Klantenpanel. Dit om in gesprek te blijven en onze plannen te toetsen aan onze klanten en stakeholders uit de gehele keten. 
 
We hebben inmiddels onze 500ste MPS-GAP deelnemer mogen verwelkomen. Eén van de eerste audits (MPS-GAP versie 11; gebenchmarkt met GLOBALG.A.P.) is uitgevoerd bij ‘SOGO by Dümmen Orange’ in Taiwan. Daarnaast vond de lancering van de Green florist plaats waar de MPS-Groep de toetsing en borging voor verzorgt. We zijn dus volop in beweging om duurzaamheid in de gehele sierteeltketen naar een nog hoger plan te tillen.
 
Yolande van den Boom
CEO MPS-Groep
MPS-Groep gaat nieuwe label Green florist toetsen en borgen
Topbloemen.nl heeft een nieuw duurzaamheidskeurmerk, Green florist, gelanceerd. Bloemisten met dit keurmerk dragen aantoonbaar op een positieve manier bij aan natuur, mens en milieu. 

Zowel de boeketten als de bloemisten worden getoetst door MPS-ECAS. Duurzame boeketten van de Green florist bestaan voor ten minste 80% uit bloemen met een aantoonbare MPS-A of MPS-A+ kwalificatie. Green florist-bloemisten worden daarnaast getoetst op onderdelen als duurzame inkoop, afvalscheiding, elektriciteit, transport, personeel en traceerbaarheid. 
De traceerbaarheid van bloemen, en dus het kunnen garanderen van de duurzaamheid, is steeds vaker een harde eis waar organisaties aan moeten voldoen. MPS heeft het platform volgjebloemofplant.nl dat kwekers faciliteert via deze website te laten zien hoe duurzaamheid op de bedrijven wordt toegepast. Bij het track & trace systeem van volgjebloemofplant.nl gaat het met name om mono-boeketten en planten. De Green florist is een goede toevoeging in traceerbaarheid van mixboeketten en het verduurzamen van de gehele keten. 
Land in beeld: Taiwan
De vraag naar MPS-certificering vanuit Taiwan groeit gestaag. Het wordt voor kwekers in dit land steeds belangrijker om op een transparante en duurzame manier te produceren. Kwekers krijgen namelijk steeds vaker de vraag vanuit Nederlandse Phalaenopsis- en Anthuriumkwekers naar MPS-ABC gecertificeerde producten. Veel van deze kwekers zijn namelijk MPS-GAP gecertificeerd en moeten daarom uitgangsmateriaal kopen dat MPS-ABC gekwalificeerd is. 
Een voorbeeld van een leverancier van uitgangsmaterialen gevestigd in Taiwan is SOGO by Dümmen Orange. Het bedrijf is vooral gefocust op het veredelen van Phalaenopsis en de weefselkweek voor markten in o.a. Noordwest-Europa, de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië. Dit bedrijf is al jaren MPS-GAP en MPS-ABC gecertificeerd. Een van de eerste MPS-GAP versie 11 audits (gebenchmarkt met GLOBALG.A.P.) is hier uitgevoerd. 

MPS-ECAS-auditor Leen van Driel was afgelopen week in Taiwan om, naast het uitvoeren van enkele audits, een presentatie te geven aan de Taiwan Floriculture Exports Assicioation (TFEA). De TFEA is een organisatie waar veel partijen uit de sierteeltsector bij zijn aangesloten; denk hierbij aan vermeerderaars, handelsbedrijven en kwekers. Tijdens deze bijeenkomst werd MPS-certificering toegelicht en ook hoe MPS kwekers kan faciliteren duurzamer te produceren. In totaal waren er ruim 100 belangstellenden uit de sector aanwezig.
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mogen tot en met het einde van dit jaar gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.

Hier vindt u meer informatie.

Agenda

 
In oktober gaan weer nieuwe basiscursussen van start in het kader van Duurzame Verantwoorde Glastuinbouw: basis- en vervolgcursussen Het Nieuwe Telen (HNT) en cursussen Plantweerbaarheid. LTO Glaskracht Nederland organiseert deze cursussen met financiële ondersteuning van Kas als Energiebron. In de nieuwe cursussen wordt ruimte ingepland voor gastlessen. Zo kan bijvoorbeeld in de basiscursus HNT kennis worden gemaakt met aspecten van plantweerbaarheid en in de cursus Plantweerbaarheid wordt de invloed van klimaataspecten en de rol van HNT door een gastdocent behandeld. Klik hier voor meer informatie. 
 

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
  • Vacature medewerker binnendienst
  • Vacature senior auditor
  • Vacature auditor
  • Vacature auditor voedselveiligheid
Bekijk hier onze vacatures

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. info@my-mps.com

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
*|MC:SUBJECT|*
Ontwikkelingen MPS-ABC
Nieuwe bijeenkomsten MPS-Klantenpanel


Tijdens het eerste MPS-klantenpanel op 5 juli jl. stonden de ontwikkelingen rondom MPS-ABC centraal. Jan Kamphof (Interim manager Beheer & Ontwikkeling MPS) schetste de visie van MPS op dit schema voor de (nabije) toekomst. Input vanuit het MPS-Klantenpanel is gebruikt om MPS-ABC verder te ontwikkelen. MPS wil blijven aansluiten op de behoeften en wensen van klanten en de markt. Daarom vinden er nieuwe bijeenkomsten plaats van het panel om de verdere ontwikkelingen te toetsen. Daarnaast zullen er online bijeenkomsten georganiseerd worden voor buitenlandse leden van het MPS-Klantenpanel. 

Wilt u meepraten en meebeslissen over het nieuwe MPS-ABC? Meld u dan nu aan als lid van het MPS-Klantenpanel en neem deel aan een van de volgende bijeenkomsten: 
MPS-Klantenpanel: MPS-ABC 3.0
Datum: Woensdag 10 oktober 2018
Tijdstip: 15:00-17:00 uur
Locatie: MPS, De Lier
Doelgroep: Handelaren, Retail, Brancheorganisaties, Stakeholders
 
MPS-Klantenpanel: MPS-ABC 3.0
Datum: Woensdag 17 oktober 2018
Tijdstip:15:00-17:00 uur
Locatie: MPS, De Lier
Doelgroep: Kwekers
Huidige leden van het MPS-Klantenpanel ontvangen deze week een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

Aanmelden voor het MPS-Klantenpanel of heeft u vragen? Neem contact op met Eveline van Hooren via e-mail e.van.hooren@my-mps.com of tel. +31 (0)6 10 08 94 24.
MPS-SQ omarmd door Duitse retail
 
Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel consumenten een belangrijke rol. Men wordt steeds kritischer als het gaat om teeltwijze en herkomst van het product binnen de sierteelt. Ook internationale supermarktketens focussen zich, naast milieueisen, steeds vaker op de sociale aspecten van de bedrijfsvoering.
 
MPS heeft een uitgebreid schema ontwikkeld om goede arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf te borgen. Als aan alle eisen van dit schema wordt voldaan ontvangt de kweker het MPS-Socially Qualified certificaat. Deze certificering gaat verder dan een risicobeoordeling zoals GRASP, en toont aan dat de kweker op het hoogste niveau presteert wat betreft arbeidsomstandigheden en sociale aspecten.

 
MPS-SQ is al jaren bekend bij internationale supermarktketens. MPS heeft de afgelopen maanden een lobby gevoerd om met name Duitse supermarkten te wijzen op deze certificering, en dat deze erkend zou moeten worden als (hoogstaand) alternatief.
 
Nu al hebben een aantal supermarkten zoals Aldi Süd, COOP en LIDL MPS-SQ geaccepteerd, en we zijn er van overtuigd dat andere supermarkten op korte termijn zullen volgen.
 
Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Remco Jansen, e-mail: r.jansen@my-mps.com.
Rabo Impactlening; speciaal voor duurzame koplopers en ondernemers

MPS-ABC deelnemers met niveau A+ of deelnemers aan ProductProof tonen aan dat ze aan de hoogste milieu- en duurzaamheidseisen voldoen. Hierdoor komen ze in aanmerking voor de Rabo Impactlening. Met de Rabo Impactlening geeft de Rabobank een rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact; de Rabobank wil duurzaam ondernemen extra stimuleren en geeft daarom een rentekorting tot 0,65% op nieuwe zakelijke leningen. 
“Sinds 1 augustus 2018 zijn we bezig met de vierde fundingtranche van de Europese Investeringsbank (250 miljoen, waarvan 25 miljoen is gereserveerd voor de glastuinbouw). We ervaren veel interesse voor de Impactlening en kunnen dus gerust zeggen dat het goed loopt.”, aldus Hans Rouwenhorst, Senior Productspecialist Rabobank Nederland.


Voor meer informatie klik hier

 
Instructievideo’s registratie MPS-ABC

MPS faciliteert deelnemers aan MPS-ABC en  MPS-ProductProof op een zo efficiënt en eenvoudig mogelijke wijze hun verbruik te registeren. 
Wanneer u gebruik maakt van Actres Basisregistratie (perioderegistratie) of Actres Top (dagregistratie) en hier vragen over heeft kunt u tegenwoordig ook onze instructievideo’s raadplegen met handige tips & tricks. U kunt de instructievideo’s hier vinden. Nog dit jaar zullen de video's ook in het Engels beschikbaar zijn.
Natuurlijk staat ons Service & Support team ook altijd voor u klaar via info@my-mps.com of tel. +31 (0) 174 615 715.

MPS-ABC 

Jaarlijkse evaluatie van normen MPS-ABC

MPS-ABC deelnemers registeren hun verbruik op verschillende milieuthema’s, namelijk gewasbescherming, meststoffen, energie en afval. Hierdoor kunnen kwekers de markt, overheid en samenleving laten zien hoe duurzaam ze produceren. Daarnaast levert registratie waardevolle informatie op.

In het MPS-ABC systeem worden de normen bepaald op basis van het verbruik van de deelnemende bedrijven. Jaarlijks worden er analyses uitgevoerd om te bepalen of de normen nog voldoen en worden deze indien nodig aangepast . Deze aanpassingen zijn soms een aanscherping van de normen, maar soms ook een verruiming. Dit kan per registratiethema verschillen. MPS stelt deze normen vast in overleg met het College van Belanghebbenden van MPS (hierin hebben diverse vertegenwoordigers uit de sector zitting). 

De aanpassing van deze normen wordt in principe vanaf periode 11 ingevoerd (dit jaar: 8 oktober- 4 november 2018). De deelnemende bedrijven worden per e-mail ingelicht over de technische details vóór het begin van periode 11. De reden voor de jaarlijkse aanpassing is dat MPS-ABC een uitdagend schema blijft met een goede verhouding tussen MPS-A, B en C. Vandaar dat we de normen regelmatig evalueren en streven naar maximaal 80% MPS-A.

De volledige impact van de normaanpassing is pas na één jaar zichtbaar, kortom in 2019 na periode 10. De gedeeltelijke impact zal uiteraard al merkbaar zijn in de kwalificaties vanaf begin 2019. We raden dan ook aan om de eerste kwalificatie van 2019 goed te bekijken, zodat indien nodig geanticipeerd kan worden op de wijzigingen in de normen.

Bij vragen hierover of over de MPS-ABC score kan altijd contact opgenomen worden met MPS Service & Support via info@my-mps.com of tel. +31 (0) 174 615 715.
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?

Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.


 
De oude vignetten mogen tot en met het einde van dit jaar gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.


Hier vindt u meer informatie.
Bedrijf in beeld: Valto 
 

MPS-ECAS is een certificeringsorganisatie die onafhankelijke audits uitvoert. MPS-ECAS houdt zich bezig met product-, systeem- en inspectiecertificatie zowel in Nederland als in het buitenland. Een innovatief bedrijf waar MPS-ECAS al jaren de ISO-certificering en CDG-certificering (distributie in gewasbeschermingsmiddelen) voor verzorgt is Valto.

Valto houdt zich sinds 2005 bezig met het ontwikkelen van een middel tegen het PEPMV Virus (pepinomozaïekvirus). Dit virus is een zeer besmettelijk virus voor tomatenplanten en is zeer moeilijk te bestrijden. De afgelopen tien jaar zijn er talloze proeven geweest en is er meer dan 10.000 ha behandeld met deze ‘griepprik voor tomaten’; het middel V10. “Een positief neveneffect dat na al deze jaren studie naar voren kwam, is het feit dat  planten, die onder de juiste omstandigheden met V10 worden behandeld, meer vruchten produceren en ook nog eerder in het proces”, aldus Thorben Looije, eigenaar van Valto.

Sinds juni is het middel door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) definitief toegelaten. Er is inmiddels wereldwijd interesse. “We zijn  ook bezig onze biologische aanpak op andere gewassen te testen. Er lopen proeven in komkommers  om op eenzelfde wijze het komkommerbontvirus aan te pakken”,  aldus Looije. “De eerste resultaten zijn veelbelovend. Daarnaast hopen we in de toekomst nog veel meer problemen voor de telers op te lossen op deze duurzame manier.”

Meer informatie hierover of over certificering via MPS-ECAS? Neem contact op met Mark van Erp via markvanerp@ecas.nl.

Workshop Duurzame Sierteelt
Op maandag 10 september jl. vond het toekomstbestendigheidscongres voor de sierteeltketen plaats in het World Horti Center in Naaldwijk. Aan het einde van het congres zijn er vouchers uitgedeeld waarmee u zich direct in kon schrijven voor de workshop duurzaamheid welke op 9 en 11 oktober plaatsvindt in het auditorium van Rabobank Westland.

Programma
19.15 - 19.30 uur: Ontvangst
19.30 - 20.10 uur: Floriculture Sustainable Initiative (FSI) door Jeroen van Oudheusden
20.10 - 20.50 uur: Kennismaking MPS en de keurmerken door Raymond Scheepens
20.50 - 21.00 uur: Vragen
21.00 - 21.30 uur: Netwerkborrel
Locatie: Rabobank Westland, Leehove 65 De Lier. 

Aanmelden: Arienne.Groenewoud@rabobank.nl
Geef hierbij aan of u de workshop op dinsdag 9 oktober of donderdag 11 oktober wilt volgen.
 
 

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
  • Vacature medewerker binnendienst
  • Vacature commercieel medewerker
  • Vacature senior auditor
  • Vacature auditor
  • Vacature auditor voedselveiligheid
Bekijk hier onze vacatures

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support

T. +31 174 615715
E. info@my-mps.com

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar