MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

Werkwijze

Teeltbedrijven moeten aan een groeiend aantal overheidsregels voldoen. Hierdoor ontstaat vaak veel administratieve rompslomp. MPS hanteert de één-loket-gedachte. U bent bij MPS namelijk aan het juiste loket voor al uw overheidsregistraties die nodig zijn bij het verkrijgen van een certificaat.

Soepel verloop

Zo hoeft u bij MPS maar een keer uw verbruiksgegevens aan te leveren, zodat wij deze kunnen doorsturen naar de diverse uitvoerende instanties. En omdat milieudiensten en waterschappen bekend zijn met onze werkwijze bij registraties, kan de aanvraag van een milieuregistratie soepel verlopen.

Uniforme werkwijze

MPS helpt u niet alleen bij het behalen van uw certificaat. De stichting zorgt er ook voor dat duurzaamheid verweven raakt in de hele tuinbouwsector. Waardoor uw certificaat meer waarde krijgt. Ook de (tussen)handel, het retailkanaal en zelfs de bloemist kan dus bij MPS terecht. Want er zijn certificaten voor ieder schakel in de keten. Onderling sluiten de certificaten goed op elkaar aan, zodat de werkwijze uniform is. Dit geldt ook voor de meer dan 55 landen waarin MPS actief is. De coördinatoren in ieder land bevinden zich dicht op de markt en blijven daardoor op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Werken aan imago

De tuinbouwsector werkt al jaren lang aan haar imago als het gaat om duurzaamheid. MPS voelt zich hiervoor medeverantwoordelijk en ontzorgt bedrijven op de weg naar een nog duurzamer bestaan. En als stichting is het maken van winst voor MPS hierbij van ondergeschikt belang.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar