MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

Organisatie

Directie

Sinds 2016 is Yolande van den Boom Algemeen Directeur van MPS.
De dagelijkse leiding is in handen van Yolande van den Boom (algemene leiding) en Harold Beek (Adjunct Directeur MPS).

Bestuur

De Stichting MPS heeft een Bestuur bestaande uit zes personen. Daarnaast is Mevr. Y. van den Boom bestuurslid met stemrecht.
De Stichting heeft als hoofddoel duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) binnen de sector te ontwikkelen en te stimuleren, alsmede het imago van de tuinbouwsector te verbeteren. Het Bestuur stelt het beleid om dit te realiseren vast en is verantwoordelijk voor het bewaken van de continuïteit van de organisatie.

Om de doelstellingen van MPS te realiseren, zijn instrumenten en labels ontwikkeld op het gebied van:

 • registratie
 • certificatie
 • en overige dienstverlening

Deze instrumenten/labels zijn afgestemd op de marktpraktijk van milieunormen, arbeids- en sociale omstandigheden en kwaliteitssystemen. De onafhankelijke Raad voor Accreditatie houdt toezicht op de activiteiten van MPS-ECAS, als officieel geaccrediteerde instelling. Deskundigheid en onafhankelijkheid zijn hierbij de belangrijkste parameters.

De bestuursleden zijn:

 • Dhr. G. Kok (voorzitter)
 • Mevr. S. Miltenburg (Royal Flora Holland)
 • Dhr. R. Paauwe (LTO Glaskracht Nederland)
 • Dhr. M. Mesken (VGB)
 • Dhr. N. Koomen (onafhankelijk lid, benoemd vanwege specifieke kennis, kunde en/of netwerk)
 • Dhr. J. Roelofs (onafhankelijk lid, benoemd vanwege specifieke kennis, kunde en/of netwerk)
 • Mevr. Y van den Boom (algemeen directeur van MPS)

 

College van Belanghebbenden

Het College van Belanghebbenden (CvB) is het adviesorgaan van het bestuur van MPS voor wat betreft de inhoud van de certificatieschema’s van MPS. Besluiten die worden genomen door het CvB worden bekrachtigd door het Bestuur.

Het CvB heeft inspraak in de ontwikkeling van, en het beheer, beleid en eisen ten aanzien van de inhoud en het functioneren van de MPS schema’s. Hieronder wordt verstaan: alle activiteiten die invloed hebben op de certificering en betrouwbaarheid van de MPS schema’s (opstellen van eisen en interpretatie (Audit Manual, Conflict of Interest, eisen aan certificatie instellingen, sanctiebeleid). De leden van het CvB creëren ook maatschappelijk draagvlak voor de acceptatie van de certificatieschema’s van MPS.

De leden van het CvB zijn:

 • Dhr. G. Franke (VBN) (afzet, voorzitter)
 • Dhr. G. Meis (LTO NoordGlaskracht) (sierteelt en groenten)
 • Dhr. J. van Ruiten (Naktuinbouw) (uitgangsmateriaal sierteelt en groenten)
 • Dhr. J. Nienhuis (onderzoek)
 • Dhr. L. Oprel (LNV – DAK) Ministerie van Economische Zaken
 • Dhr. J. Brandenburg (FNV, sociale aspecten)
 • Dhr. G. Kuneman (CLM Onderzoek en Advies BV) (milieu)
 • Vacant (LTO Vakgroep bomen en vaste planten)
 • Vacant (handel)
 • Vacant (retail/detail)

College van Deskundigen

Voor MPS-ECAS is het van groot belang om onafhankelijk, onpartijdig en objectief haar werk te kunnen doen. Om dat te realiseren en te bewaken heeft MPS-ECAS het College van Deskundigen (CvD) ingesteld.
Lees meer informatie over het college van deskundigen..

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar