MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

Waterzuivering

Sinds 15 maart 2017 mogen glastelers het middel imidacloprid niet meer gebruiken tenzij ze niet lozen of het lozingswater minstens voor 99,5% zuiveren. Beide eisen moeten met een certificaat worden aangetoond. Met het vaststellen van het certificatieschema Waterzuivering door MPS, wordt invulling gegeven aan dat laatste.

Met het MPS-certificatieschema waterzuivering kunnen zij voldoen aan de voorschriften van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid. Het gaat hierbij om de voorschriften die betrekking hebben op de certificering van het hebben, gebruiken en onderhouden van een BZG-zuiveringsinstallatie, die voor tenminste 99,5% imidacloprid zuivert.

Ingangsdatum van het MPS-certificatieschema Waterzuivering is 1 oktober 2017.

Meer informatie?

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u onderstaand documenten downloaden. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

- Certificatieschema
- Certificatieschema inclusief wijzigingen

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar