MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS-Socially Qualified (MPS-SQ)

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten een belangrijke rol. Men wordt steeds kritischer als het gaat om teeltwijze en herkomst van het product binnen de sierteelt. Kies daarom voor het MPS-Socially Qualified certificaat. Zeker nu internationale supermarktketens zich, naast milieueisen, steeds vaker focussen op de sociale aspecten van uw bedrijfsvoering.

Internationale gedragscode

Wanneer uw bedrijf voldoet aan de (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid, heeft u ten opzichte van andere aanvoerders een streepje voor. Het MPS-SQ certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens en de gedragscodes van vertegenwoordigende lokale organisaties. Maar ook de afspraken van de International Labour Organisation (ILO) zijn hierin opgenomen. In de praktijk betekent dit dat u inzichtelijk heeft welke medewerkers een geldige spuitlicentie hebben, of zijn opgeleid tot BHV'er. Tevens houdt u een actuele voorraadlijst bij van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, die gecontroleerd wordt tijdens een audit bij u op het bedrijf.

Voordelen

- Voldoet aan (sociale) eisen retailkanaal
- Speelt in op maatschappelijke vraag naar sociaal verantwoorde producten
- Nagenoeg gelijk aan ETI-label
- Versterking bedrijfsimago in sierteeltsector

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten downloaden. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

Certificatieschema, zwarte lijst
(zie ook het gebruiksvoorschrift voor het uniform MPS vignet)
- Checklist  
- Aanvragen offerte
- Gecertificeerde bedrijven
- Uniform MPS vignet gebruiksvoorschrift-v01.pdf

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar