MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS-ProductProof

MPS-ProductProof toont aan dat bepaalde werkzame stoffen ontbreken in sierteeltproducten.
Handel en retail vragen het, de kweker levert.
MPS-ProductProof is een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming binnen 24 uur en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt in de teelt.
MPS-ProductProof (productzekerheid) is een @-on (add-on) op MPS-ABC (bedrijfszekerheid)

MPS-ProductProof is enkele jaren geleden in de markt gezet om op gewasniveau transparantie te kunnen geven over het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen. De voorwaarden en spelregels zijn opgenomen in het “Reglement MPS-ProductProof”. Naar aanleiding van een aantal recente gesprekken over deze voorwaarden en spelregels rondom MPS-ProductProof, hebben we besloten de huidige werkwijze nader toe te lichten in een aanvulling op het reglement. Dit aanvullende document maakt de huidige regels niet strenger, maar is enkel bedoeld duidelijkheid te scheppen rondom zaken als de procedure, reactietermijnen, en uitzonderlijke situaties.

Aanvullende toelichting reglement MPS-ProductProof

Reglement College van Beroep

Reglement MPS-ProductProof

pdfMPS-ProductProof is het perfecte instrument om duurzaamheidsinspanningen zichtbaar te maken. Lees meer......

pdfMPS-ProductProof is cruciaal als het gaat om maximale transparantie op het gebied van duurzaamheid. Lees meer......

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar