MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS-GAP certificaat 

Het MPS-GAP certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: Traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-GAP is de volgende stap na MPS-ABC op de weg naar verduurzaming.

Het certificatieschema is gebenchmarkt met GLOBALG.A.P en voldoet daardoor ook aan de voorwaarden voor Floriculture Sustainability Initiative (FSI). FSI is een internationale organisatie met leden uit vele landen die werken aan de ambitie dat in 2020 de wereldhandel in bloemen en planten voor minimaal 90% moet zijn gecertificeerd m.b.t. duurzaamheid. Dat betekent dat bedrijven met een MPS-GAP certificaat meegeteld worden in de FSI ambitie voor 2020. Alle MPS-GAP gecertificeerde bedrijven zijn zichtbaar in de MPS-Trade-Portal (https://www.my-mps.com/affiliatemembers).

 

Aantoonbare traceerbaarheid, veiligheid en hygiëne

MPS-ABC is het onderliggende certificaat om MPS-GAP te mogen voeren. Naast een geldige MPS-ABC kwalificatie wordt voor MPS-GAP onder andere gecontroleerd of de apparatuur regelmatig wordt onderhouden, hoe u en uw medewerkers met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen omgaan. Risico-reductie en traceerbaarheid van uw bloemen of planten zijn daarbij belangrijke redenen om het certificaat MPS-GAP te behalen. Ook maakt het certificaat deel uit van MPS-Florimark Production, hét label voor duurzaamheid.

Met het dagregistratieprogramma in MY-MPS houdt u de registratie heel eenvoudig bij. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij het schrijven van een aantal beleidsplannen, waarin opgenomen is hoe u en uw medewerkers met de MPS-GAP eisen omgaan.

Voordelen

- Zichtbaar voor handelaren en retailers in MPS-Trade portal
- Voldoet aan eisen van supermarkten (retail)
- Verbreding van afzetmogelijkheden
- Veelzijdig certificaat
- Versterking van imago van uw bedrijf
- Voldoet aan de voorwaarden van FSI

GRASP

GRASP is geen certificaat maar een risicoanalyse en add-on-module op GAP-certificering. GRASP staat voor GLOBALG.A.P. Risk Assesment on Social Practice, en is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf. Denk hierbij aan het welzijn en beloningsniveau van medewerkers alsook gezondheids- en veiligheidsaspecten. Klik hier voor meer informatie over GRASP. 

Meer informatie?

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u onderstaand documenten downloaden. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

- Certificatieschema V10(zie ook het gebruiksvoorschrift voor het uniform MPS vignet)

- Certificatieschema V11 (incl. wijzigingen)

- Certificatieschema V11 (excl. wijzigingen)

- Checklist
- Aanvragen offerte
- Gecertificeerde bedrijven
- Uniform MPS vignet gebruiksvoorschrift-v01.pdf

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar