MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS-Waterzuivering en Nul-lozing

Waterzuivering

Sinds 15 maart 2017 mogen glastelers het middel imidacloprid niet meer gebruiken tenzij ze niet lozen of het lozingswater minstens voor 99,5% zuiveren. Beide eisen moeten met een certificaat worden aangetoond. Met het vaststellen van het certificatieschema Waterzuivering door MPS, wordt invulling gegeven aan dat laatste.

Met het MPS-certificatieschema waterzuivering kunnen zij voldoen aan de voorschriften van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid. Het gaat hierbij om de voorschriften die betrekking hebben op de certificering van het hebben, gebruiken en onderhouden van een BZG-zuiveringsinstallatie, die voor tenminste 99,5% imidacloprid zuivert.

Nul-lozing

Om aan de eisen van het certificaat nul-lozing te kunnen voldoen moet er een door bevoegd gezag (waterschap en/of gemeente c.q. omgevingsdienst) een ondertekend bezoekverslag aanwezig zijn op het bedrijf. Daarin staat aangegeven dat nul-lozing voor deze locatie aannemelijk is gemaakt. Voor het aannemelijk maken van de nul-lozing kan de ‘aanpak aantonen nul-lozing’ (d.d. 16-3-2017, Platform Duurzame Glastuinbouw) worden gebruikt.
Bij meerdere locaties moet elke locatie worden geaudit. Tijdens de audit moet onder andere het volgende beschikbaar zijn:
• Kopie bewijsvoering op basis waarvan nul-lozing aannemelijk is gemaakt, met name de plattegrondtekening van het bedrijf met daarop de waterstromen.
• Kopie van het bezoekverslag van het bevoegd gezag over de controle nul-lozing. 

Meer informatie?

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u onderstaand documenten downloaden. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

- Certificatieschema
- Certificatieschema inclusief wijzigingen

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar