MPS Slogan NL
nieuws

 

MPS Slogan NL
producent

handelaar

retailer

consument

MPS-Quality en MPS-Qualitree

De beschikking hebben over duidelijke en betrouwbare productinformatie is voor veel handelaren een must. Zij moeten ook richting retailers verantwoording afleggen over de ingekochte bloemen, planten of bomen. Met MPS-Quality, of het MPS-Qualitree certificaat specifiek voor de boomkwekerijsector, geeft u uw klanten het vertrouwen dat uw producten aan de steeds strengere kwaliteitseisen voldoen.

Juiste kwaliteit en maximale betrouwbaarheid

Als ondernemer wilt u grip hebben op uw bedrijfsprocessen en zichtbare verbetering van de kwaliteit ervaren. Dit kan met MPS-Quality of MPS-Qualitree. Eerst start u met het beschrijven van een aantal processen, zoals inkoop, oogsten, sorteren en verpakken. Maar ook onderwerpen als verkoop, klanttevredenheid en houdbaarheidstesten komen in het handboek aan de orde. Nadat deze beschrijvingen getoetst zijn aan de voorwaarden, gaat u er eerst drie maanden mee aan de slag. En wanneer blijkt dat de registratie goed werkt, kan de audit worden uitgevoerd en bent u een erkend MPS-leverancier.

Omdat het bij MPS-Quality en MPS-Qualitree draait om het uniformeren van processen, is het certificaat zeer geschikt voor samenwerkende bedrijven zoals (telers)verenigingen en BV's.

Voordelen

- Gebaseerd op specifieke eisen voor sierteeltsector
- Optimaliseren van bedrijfsvoering
- Zichtbare verbetering van bedrijfskwaliteit
- Duidelijke en betrouwbare productinformatie
- Versterking bedrijfsimago bij inkopende handel

Meer informatie?

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u onderstaand document downloaden. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

Tips voor certificering

Soms komen de medewerkers van MPS die audits uitvoeren er achter dat eisen uit het certificatieschema onvoldoende of niet zijn uitgevoerd. Met als gevolg dat de audit niet volledig kan worden afgerond. Daarom geven wij u hieronder een aantal nuttige tips.

Interne audits
Onderstaande punten dienen voorafgaand aan de audit aantoonbaar te zijn uitgevoerd:

  • Bij punt 1.1.2 A (verbetermanagement) is aangegeven dat de uitkomsten van de controles geregistreerd worden aan de hand van een checklist. Hiervoor gebruikt u een blanco checklist van MPS-Quality (zie hieronder).
  • Daarnaast moeten de uitkomsten van deze interne controles ook geregistreerd worden. Hiervoor moet aantoonbaar per proces een interne audit zijn uitgevoerd. Dit gaat in de praktijk regelmatig fout. Ook wanneer er geen bijzonderheden zijn, moet het proces toch worden vastgelegd.
  • Het komt regelmatig voor dat de interne audit wordt uitgevoerd door de persoon die zelf verantwoordelijk is het werk wat gecontroleerd wordt. Dit is niet de bedoeling. Kijk voor de voorwaarden in het certificatieschema.
  • Voordat u een audit voor het MPS-Quality certificaat aanvraagt, bent u verplicht minimaal drie maanden volgens de voorwaarden te werken. Daarnaast dient u voorafgaand aan de audit interne controles, een klanttevredenheidsonderzoek en een leveranciersbeoordeling uit te voeren.


Indien een of meerdere van deze punten bij aanvang van de audit niet zijn uitgevoerd, wordt de audit afgebroken. Gezien het feit dat de auditor wel voor de resterende uren is ingepland, worden de kosten van de audit wel bij u in rekening gebracht.

Verbetermanagement
Volgens de voorwaarden uit het certificatieschema dient het kwaliteitshandboek actueel en geaccordeerd te zijn. Helaas komt het nog al eens voor dat accordering niet juist is uitgevoerd. Plaats daarom op iedere pagina uw paraaf.

Klachtenbehandeling
Er zijn bedrijven die weinig klachten krijgen. Of worden klachten dan niet voldoende geregistreerd? Auditoren merken vaak op dat striktere klachtenbehandeling noodzakelijk is, maar kunnen dit niet bewijzen. Daarom moet de indiener van de klacht de mogelijkheid krijgen om deze aan een ' Centraal Klachten Meldpunt' door te geven. Zo heeft u inzicht in het aantal klachten en de aard van de klacht. Tijdens audits wordt regelmatig geconstateerd dat dit onderdeel nog niet opgenomen is in het handboek.

Heeft u vragen over de punten die voorafgaand aan een audit moeten zijn uitgevoerd? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

- Aanvraagformulier
- Certificatieschema MPS-Quality
(zie ook het gebruiksvoorschrift voor het uniform MPS vignet)
- Certificatieschema MPS-Qualitree
(zie ook het gebruiksvoorschrift voor het uniform MPS vignet)
Checklist
- Gecertificeerde bedrijven
- Uniform MPS vignet gebruiksvoorschrift-v01.pdf

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar