MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS-Quality en MPS-Qualitree

De beschikking hebben over duidelijke en betrouwbare productinformatie is voor veel handelaren een must. Zij moeten ook richting retailers verantwoording afleggen over de ingekochte bloemen, planten of bomen. Met MPS-Quality, of het MPS-Qualitree certificaat specifiek voor de boomkwekerijsector, geeft u uw klanten het vertrouwen dat uw producten aan de steeds strengere kwaliteitseisen voldoen.

Juiste kwaliteit en maximale betrouwbaarheid

Als ondernemer wilt u grip hebben op uw bedrijfsprocessen en zichtbare verbetering van de kwaliteit ervaren. Dit kan met MPS-Quality of MPS-Qualitree. Eerst start u met het beschrijven van een aantal processen, zoals inkoop, oogsten, sorteren en verpakken. Maar ook onderwerpen als verkoop, klanttevredenheid en houdbaarheidstesten komen in het handboek aan de orde. Nadat deze beschrijvingen getoetst zijn aan de voorwaarden, gaat u er eerst drie maanden mee aan de slag. En wanneer blijkt dat de registratie goed werkt, kan de audit worden uitgevoerd en bent u een erkend MPS-leverancier.

Omdat het bij MPS-Quality en MPS-Qualitree draait om het uniformeren van processen, is het certificaat zeer geschikt voor samenwerkende bedrijven zoals (telers)verenigingen en BV's.

Voordelen

- Gebaseerd op specifieke eisen voor sierteeltsector
- Optimaliseren van bedrijfsvoering
- Zichtbare verbetering van bedrijfskwaliteit
- Duidelijke en betrouwbare productinformatie
- Versterking bedrijfsimago bij inkopende handel

Meer informatie?

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u onderstaand document downloaden. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

- Aanvraagformulier
- Certificatieschema MPS-Quality
(zie ook het gebruiksvoorschrift voor het uniform MPS vignet)
- Certificatieschema MPS-Qualitree
(zie ook het gebruiksvoorschrift voor het uniform MPS vignet)
Checklist
- Gecertificeerde bedrijven
- Uniform MPS vignet gebruiksvoorschrift-v01.pdf

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar