MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS Potgrond

Voor potgrond met een duurzaam karakterMPS potgrond-NE

Het "MPS potgrond certificaat" is speciaal door MPS ontwikkeld voor producenten van duurzaam geproduceerde potgrond, bestemd voor de consumentenmarkt. Met het MPS certificaat kunnen producenten aan de consument zichtbaar maken dat de potgrond op een zo duurzaam mogelijke manier is samengesteld.

Doel van het certificatieschema

Doel van het MPS schema is te komen tot een zo natuurlijk en duurzaam mogelijke potgrond, waarbij de functionele eisen met betrekking tot kwaliteit zijn gewaarborgd. Het schema stimuleert de duurzame winning van de grondstoffen en de productie van de potgrond. Dit wordt o.a. bereikt door:

- Het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

- Het stimuleren om de risico's op het milieu te beperken (ontginning van veen.    
  verantwoorde winning van grondstoffen en gebruik van organische meststoffen).

- Een potgrond te certificeren die een beter "milieu performantie" heeft: de mate waarin de gestelde milieudoelstellingen efficiënt en effectief uitgevoerd worden.

Grondstoffen waaraan eisen worden gesteld zijn onder andere: zand, klei, kokos, veen, compost, schors, lava, houtvezel en rijstkaf. Daarnaast worden ook eisen gesteld aan meststoffen, overige additieven en de verpakking van de potgrond.

Gecertificeerden

Op dit moment zijn de volgende bedrijven gecertificeerd:
- Pokon Naturado B.V. (MPS-nummer 804741)
- Greenyard Horticulture Belgium NV (MPS-nummer 804060)

Meer informatie?

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u de onderstaande documenten downloaden. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

 Certificatie schema

Certification scheme (English) 

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar