MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS-Natural Protected

MPS-Natural Protected (NP) is een combinatie van MPS-ABC en MPS-ProductProof (PP). Het MPS-NP certificaat is het hoogste level dat een kweker kan behalen binnen MPS-PP. MPS-ProductProof zorgt er voor dat het gebruik van werkzame stoffen volledig transparant is. De registratie en monsternames tonen aan dat de werkzame stoffen die worden gebruikt toegestaan zijn in de biologische productie. Kwekers die hier binnen MPS-ProductProof toe in staat zijn, worden beloond met het certificaat MPS-Natural Protected.

Om het MPS-NP certificaat te behalen, dien je:
• Minimaal MPS-A te zijn
• Deel te nemen en voldoen aan MPS-ProductProof
• Er mag alleen gebruik worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen die in de biologische teelt zijn toegestaan (Bijlage A van het certificatie schema)
• Er mag voor de reiniging en ontsmetting van gebouwen en installaties alleen toegestane producten worden gebruikt (Bijlage B van het certificatie schema)

Certificatie schema MPS-Natural Protected
NL-VIGNET_Gebruiksvoorschrift-v1_1.pdf

Om in aanmerking te komen voor MPS-Natural Protected dient u zich apart aan te melden. Dit kunt u doen door het deelnameformulier in te vullen en te mailen naar info@my-mps.com.

Nog geen MPS-ABC? Meld u dan hier aan voor MPS-ABC.
Nog geen MPS-ProductProof? Vraag dan hier uw MPS-ProductProof offerte aan.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar