MPS: More Profitable Sustainability

Banner MPS Website corporate clip


MPS-GAP certificaat 

Het MPS-GAP certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: Traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-GAP is de volgende stap na MPS-ABC op de weg naar verduurzaming.

Het certificatieschema is gelijkwaardig aan het schema van GLOBALG.A.P en voldoet ook aan de voorwaarden voor Floriculture Sustainability Initiative (FSI). FSI is een internationale organisatie met leden uit vele landen die werken aan de ambitie dat in 2020 de wereldhandel in bloemen en planten voor minimaal 90% moet zijn gecertificeerd m.b.t. duurzaamheid. Dat betekent dat bedrijven met een MPS-GAP certificaat meegeteld worden in de FSI ambitie voor 2020. Alle MPS-GAP gecertificeerde bedrijven zijn zichtbaar in de MPS-Trade-Portal (https://www.my-mps.com/affiliatemembers).

 

Aantoonbare traceerbaarheid, veiligheid en hygiëne

MPS-ABC is het onderliggende certificaat om MPS-GAP te mogen voeren. Daarnaast houdt u onder andere iedere dag uw gewasbeschermingsmiddelenverbruik bij, wanneer de apparatuur een onderhoudsbeurt heeft gehad en op welke manier u en uw medewerkers met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen omgaan. Risico-reductie en traceerbaarheid van uw bloemen of planten zijn daarbij belangrijke redenen om het certificaat MPS-GAP te behalen. Ook maakt het certificaat deel uit van MPS-Florimark Production, hét label voor duurzaamheid.

Met het dagregistratieprogramma in MY-MPS houdt u de registratie heel eenvoudig bij. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij het schrijven van een aantal beleidsplannen, waarin opgenomen is hoe u en uw medewerkers met de MPS-GAP eisen omgaan.

Voordelen

- Zichtbaar voor handelaren en retailers in MPS-Trade portal
- Voldoet aan eisen van supermarkten (retail)
- Verbreding van afzetmogelijkheden
- Veelzijdig certificaat
- Versterking van imago van uw bedrijf
- Voldoet aan de voorwaarden van FSI

Meer informatie?

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u onderstaand documenten downloaden. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

- Certificatieschema  (zie ook het gebruiksvoorschrift voor het uniform MPS vignet)
- Certificatieschema met wijzigingen gearceerd in rood
- Checklist
- Aanvragen offerte
- Gecertificeerde bedrijven
- Uniform MPS vignet gebruiksvoorschrift-v01.pdf