MPS Slogan NL
nieuws

 

MPS Slogan NL
producent

handelaar

retailer

consument

MPS-Florimark Production

Bij de certificaten van MPS staan mens, milieu en kwaliteit vaak afzonderlijk van elkaar centraal. In het label MPS-Florimark Production komen al deze aspecten samen. Door de registratie en certificatie van milieu-, kwaliteits- en sociale aspecten weet u precies wat er speelt binnen uw bedrijf. Dat biedt mogelijkheden voor efficiënter werken, meer motivatie en kostenbesparing. Hiermee is MPS-Florimark Production met recht hét duurzaamheidslabel te noemen. Met dit label toont u aan dat uw bloemen, planten, bomen of bollen duurzaam geproduceerd zijn.

Deelcertificaten

Het MPS-Florimark Production label bestaat uit de volgende deelcertificaten:

MPS-A

Een certificaat voor de milieuregistratie. Hierbij wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en afval geregistreerd. Om een MPS-Florimark certificaat te behalen, moet uw bedrijf een MPS-A hebben (tijdelijk MPS-B kwalificatie is toegestaan). Voor meer informatie over MPS-ABC, klik hier.

MPS-GAP

Het certificatieschema van MPS-GAP is gebaseerd op en officieel gebenchmarkt met het bekende GLOBALG.A.P. certificaat van supermarktorganisaties in Europa. Hierin zijn eisen geformuleerd voor veilige, duurzaam geteelde, kwalitatief goede en traceerbare producten. Omdat het MPS-GAP gebaseerd is op het bloemen- en plantenschema van GLOBALG.A.P. is het MPS-GAP certificaat officieel gelijkwaardig. Voor meer informatie over MPS-GAP, klik hier.

MPS-Quality of MPS-Qualitree

Dit zijn kwaliteitszorgsystemen met specifieke eisen voor de sierteeltsector en boomkwekerij, vergelijkbaar met de ISO normering. Met MPS-Quality of MPS-Qualitree speelt u met uw bedrijf in op de steeds strenger wordende kwaliteitseisen van de inkopende handel. Voor meer informatie over MPS-Quality en MPS-Qualitree, klik hier.

MPS-SQ

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten een belangrijke rol. Kies daarom voor het MPS Socially Qualified certificaat. Het MPS-SQ certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens en de gedragscodes van vertegenwoordigende lokale organisaties. Maar ook met de internationale afspraken van het ILO (International Labour Organisation) is in het MPS-SQ certificaat rekening gehouden. Voor meer informatie over MPS-SQ, klik hier.

Voordelen

- Voldoet aan markteisen duurzaam ondernemen voor de sierteelt
- MPS-A + MPS-SQ geschikt voor Fair Flowers Fair Plants
- Aansluiting op MPS-Florimark Trade en MPS-Florimark Auction
- Korting op auditkosten door gecombineerde audits
- Verbreding van afzetmogelijkheden
- Financieel voordeel door aangescherpte bedrijfsprocessen
- Verbetering op managementniveau

Wilt u zich optimaal profileren op het gebied van duurzaam ondernemen, wilt u aantonen dat u duurzame bomen, bloemen, bollen of planten produceert? Laat uw bedrijf dan certificeren met het MPS-Florimark Production label. En maak dit zichtbaar door het MPS vignet op uw communicatie-uitingen te gebruiken.

Meer informatie?

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u onderstaand documenten downloaden. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

- Aanvraagformulier
- Gecertificeerde bedrijven

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar