MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

Certificaten

De handel, maar ook de retailer en de consument worden steeds kritischer wanneer het gaat om duurzaam geteelde producten. Met de certificaten van MPS laat u aan de buitenwereld zien dat u duurzaam onderneemt en voldoet u aan wet- en regelgeving.

pdfDownload onze one pager met alle informatie over het basisassortiment van MPS voor kwekers .

Duurzaam produceren

Voor u als producent van bloemen, planten, groenten of fruit heeft MPS verschillende certificaten ontwikkeld. Zo kunt u uw bedrijf stapsgewijs duurzamer maken. Hieronder vindt u een overzicht van onze certificaten:

MPS-Florimark Production
Door de combinatie van milieu-, kwaliteits- en sociale aspecten is dit het label voor duurzaamheid.

MPS-ABC
Dit certificaat is een unieke milieumeetlat, het startpunt van duurzaamheid.

MPS-ProductProof
MPS-ProductProof toont aan dat bepaalde werkzame stoffen ontbreken in sierteeltproducten. Handel en retail vragen het, de kweker levert.

MPS-Natural Protected
MPS Natural Protected is een MPS-A of MPS-A+ kwalificatie in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen die alleen in de EKO teelt toegelaten zijn (SKAL lijst).

MPS-GAP
Certificaat voor bedrijven die leveren aan supermarkten en retailers.

MPS-Q
Kwaliteitszorgsysteem met specifieke eisen voor de tuinbouwsector.

MPS-Socially Qualified (SQ)
Bevat eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden.

MPS-Fruit & Vegetables
De nieuwe standaard voor de groenten- en fruitsector.

MPS-ABC Groepslabel
Zorgt voor sterke profilering en een gezamenlijke milieuboodschap.

MPS potgrond
Nieuw certificaat voor potgrond met een duurzaam karakter.

Waterzuivering
Met het MPS-certificatieschema waterzuivering kunnen glastelers voldoen aan de voorschriften van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid.


Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar