MPS: More Profitable Sustainability

Banner MPS Website corporate clip


MPS-Florimark Trade

Eerlijk en open zijn. Dat is wat een consument vandaag de dag verwacht van bedrijven. Transparantie is alleen mogelijk wanneer iedere schakel in de keten zijn eigen bijdrage levert. Dit kan met het MPS-Florimark label. Met dit label worden kwekers, handelaren en veilingen allemaal op dezelfde criteria beoordeeld.

Deelcertificaten

MPS-Florimark Trade kijkt specifiek naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van handelsbedrijven en bestaat uit drie deelcertificaten:

Florimark TraceCert

Het certificaat voor traceerbaarheid van bloemen en planten.

Florimark GTP

Het certificaat voor traceerbaarheid van bloemen en planten. U voldoet hiermee ook aan milieu-, kwaliteits- en sociale eisen.

ISO9001

Het certificaat voor kwaliteitszorg en ketenkwaliteit.

Voordelen

- Voldoet aan eisen van retailers en detaillisten
- Aansluiting op MPS-Florimark Production en MPS-Florimark Auction
- Korting op auditkosten door gecombineerde audits
- Verbreding van afzetmogelijkheden
- Financieel voordeel door aangescherpte bedrijfsprocessen
- Verbetering op managementniveau

Wilt u zich optimaal profileren op het gebied van duurzaam ondernemen? Laat uw bedrijf dan certificeren met het MPS-Florimark Trade certificaat. En maak dit zichtbaar door het MPS-vignet op uw communicatie-uitingen te gebruiken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten downloaden. Voor het aanvragen van offerte verwijzen wij u naar onze certificeringsinstellingen. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.
- Certificatieschema
- Gecertificeerde bedrijven
- Certificerende instanties